Friedrich Ludwig Schardius (1798-1855). Peterburi Teaduste Akadeemia arhivaar ning Keiserliku Ermitaaži medalite ja antiikvarade hoidja kinkis 1852. aastal oma rikkaliku autograafide kollektsiooni Tartu ülikoolile selle taasavamise 50. aastapäeva puhul. Testamendi kohaselt jäi kollektsioon esialgu Fr. L. Schardiuse valdusesse täiendamiseks. Tartusse jõudis autograafide kogu 1856. aastal. 1921. a loovutas Tartu ülikool Voroneži ülikoolile (Venemaa) 304 vene autograafi. Teadlaste, kirjanike, muusikute, riigitegelaste jt nimekate isikute autograafid (2920) pärinevad aastatest 1512-1855.

Friedrich Ludwig Schardius (1798-1855), der Archivar bei der Akademie der Wissenschaften und der Konservator der Kaiserlichen Ermitage in St. Petersburg spendete im 1852 seine wertvolle Autographensammlung an die Universität Tartu anlässlich des 50. Jahrestages ihrer Wiedereröffnung. Laut des Testamentes blieb die Sammlung für die Ergänzung bei Fr. L. Schardius und kam in der Universitätsbibliothek Tartu erst im 1856 an. Im 1921 überlies die Universität Tartu 304 Russlands-bezogene Autographen der Universität Voronezh (Russland). 2920 Autographen von Gelehrten, Schriftstellern, Musikern, Staatsmännern u. a. namhaften Personen stammen aus den Jahren 1512-1855.

Recent Submissions

 • Kiri Nikolai Utkinile 

  Anderloni, Pietro (Milano, 1846-01-21)
 • Autograaf 

  Haxo, Francois Nicolas Benoit de (1700)
 • Autograaf 

  Hugo, Gustav (1700)
  G. Hugo tiitlid, kirja pandud tema enda käega
 • Kiri Peterburi Teaduste Akadeemiale 

  Bergius, Peter Jonas (1777)
  Tänab Peterburi TA liikmeks valimise eest
 • Kiri tundmatule 

  Ritschl, Friedrich Wilhelm (1830)
  Küsib, miks pole ilmunud ajakirjas Allgemeine Literaturzeitung vastust tema retsensioonile Stegeri Antikritik kohta
 • Kiri tundmatule 

  Heiberg, Johan Ludvig (1818)
 • Kiri madame de Beranger'le 

  Vigny, Alfred Victor de (1832)
  Saadab ühe ravimi retsepti. Huvitub ühiste tuttavate tervisest
 • Kiri tundmatule 

  Mustoxidis, Andreas (1830)
  Palve adressaadile, et ta võtaks vastu Egina arhimandriidi
 • Katkend ajakirjast 

  Varnhagen von Ense, Karl August (1830)
  Vene riigi kirjeldamisest. Väljavõte väljaandest Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik , Berlin 1830
 • Kiri Fossali'le 

  Michiel, Giustina (1824)
  Kirjutab Veneetsiast oma sõbrale Fossalile. Teatab, et kõik on valmis tema sõiduks Capuasse ning ta loodab sealt abi oma tervisele
 • Kiri tundmatule 

  Magnusson, Finnur (1839)
 • Kiri tundmatule 

  Pixis, Friedrich Wilhelm (1820)
  Vabanduskiri
 • Kiri S. W. Dehn'ile 

  Wetterstedt, Gustaf (1828)
  Küllakutse
 • Kiri St. Peterburger Zeitung 'i toimetusele 

  Burritt, Elihu (1853)
  Palve avaldada teadusliku töö tõlge ajalehes
 • Autograaf 

  Arneth-Adamsberger, Antonia (1800)
  6-realine Fr.Schilleri luuletus autogrammiga
 • Fragment kirjast tundmatule 

  Jomard, Edme Francois (1800)
 • Kiri tundmatule 

  Friedrich Wilhelm III (1840)
  Tänu uusaastaõnnitluse eest
 • Kiri tundmatule 

  Eichstädt, Heinrich Karl Abraham (1829)
  Saadab adressaadile Jena ülikooli filosoofiateaduste doktori diplomi ning palub ühtlasi kaastööd Allgemeine Literaturzeitung i jaoks
 • Kiri Augustin Nathanael Grišovile 

  Arckenholtz, Johan (1752)
  kirjutab oma tööst ja isiklikust elust
 • Kiri tundmatule 

  Engel, Johann Christian (1808)
  Saadab krahv Szecheny'i raamatukataloogi lisaköite üleandmiseks Peterburi TA-le

View more