Recent Submissions

 • Muusikarajad 

  Piho, Mats (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2022)
  Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annab autor ülevaate tema senisest muusikalisest tegevusest. Tutvustab diplomikontserdi “Muusikarajad” kontseptsiooni, esitusele tulevat repertuaari ning repertuaari ja kontserdiga ...
 • Any Key Trio 

  Paaskivi, Greete (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2022)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli koostada ülevaatlik kokkuvõte ning analüüs autori muusikalisest teekonnast ning õpikogemustest Kuressaares ja Viljandis, anda ülevaade diplomikontserdi ’’Any Key Trio’’ ...
 • EP "Melantronica" produtseerimine 

  Rosenthal, Sander (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2022)
  Käesoleva töö eesmärk oli luua muusikapalade lühialbum, EP “Melantronica”. Autori ülesandeks oli salvestada ning produtseerida heliteosed pannes proovile enda helitehnoloogia erialased oskused koostöös pärimusmuusikuga, ...
 • Avoid Dave "Etnotroonika LP" 

  Paomets, Taavi (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2022)
  Loov-praktilise lõputöö eesmärk oli originaalloomingulise albumi produtseerimine. Produktsioon hõlmas endas tekstide kirjutamist, muusika kirjutamist, salvestamist, produtseerimist ja miksimist. Ajendiks oli võtta kokku ...
 • Kohila lasteaia "Sipsik" kevadkontsert 

  Reinumäe, Maris (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2022)
  Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalik osa kirjeldab Kohila valla lasteaia “Sipsik” kevadkontserti, mis leidis aset 27. aprillil 2022. aastal. Kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade enda haridusest, muusikalisest ...
 • Ansambli "Manija Poisid" mini-albumi salvestus 

  Voolaid, Jarkko (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada lähemalt ansambli „Manija Poisid“ mini-albumi salvestamisprotsessi, salvestatud vokaalide ja instrumentide editeerimist ning miksimise ja masterdamise ...
 • Audio produktsioon ning muusika kirjutamine lühifilmile : loov-praktilise lõputöö kirjalik osa 

  Semjonov, Aleksei-Aleks (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Antud töö kirjalik osa annab ülevaate loov-filmiteose “Loominguline Mina” helindamisest. Selle töö sisse kuulub nii audio postproduktsioon, kui ka muusika kirjutamine filmi teosele ning osalemine filmi tegemise protsessis ...
 • EP "+-+-" produtseerimine 

  Ilves, Oskar (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Käesolevas töös kirjeldab autor lühialbumi „+-+-“ produtseerimise kõiki etappe – salvestamine, editeerimine, miksimine ja masterdamine. Esimeses peatükis kirjeldab autor lühialbumi ideed. Teises peatükis kirjeldab ...
 • Raili Lilleorg EP "Vahetus" produtseerimine 

  Ahun, Johannes (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö eesmärk oli produtseerida lühialbum Raili Lilleoru loomingust. Esimeses peatükis kirjeldab autor lühialbumi kontseptsiooni ning ideed. Teises peatükis kirjeldab kogu salvestust, mis toimus Tartu ...
 • Meri kiige all 

  Selisaar, Eliise (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Käesolev kirjatöö on osa loov-praktilisest lõputööst “Meri kiige all”. Autor annab ülevaate oma teekonnast muusikas ning õpingutest TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Samuti heidab valgust loov-praktilise lõputöö praktilise ...
 • Peenid sõrmed lõid pilli 

  Kingsepp, Lisette (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loovpraktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate autori muusikalisest taustast, õpingutest TÜ VKA muusika õppekava pärimusmuusika erialal ning kontsertkava kontseptsioonist. Koos õpikogemuste kirjeldusega, toob autor ...
 • Vaprad hobused 

  Mällo, Indrek (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loovpraktilise lõputöö kirjalikus osas annab autor ülevaate õpingutest TÜ VKAs, sellele eelnenud perioodist, diplomikontserti kontseptsioonist, repertuaarist, prooviperioodist ja kaasategevatest muusikutest. Õpingute ...
 • Vahetus 

  Lilleorg, Raili (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loovpraktilise lõputöö kirjaliku osaga annab autor ülevaate enda muusika-alasest loomingulisest teekonnast nii Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, kui ka õpingutele eelneval perioodil. Kirjeldab kontsertkava ...
 • Meta-mustrid 

  Eriste, Johannes (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osas annab autor ülevaate oma muusika-alastest õpikogemustest ja loomingulisest teekonnast Pärnu-Jaagupis, Pärnus ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, diplomikontserdil ...
 • Circle of Love 

  Rabi, Ingrid (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annab autor ülevaate oma muusikaga seotud õpikogemustest nii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) kui ka sellele eelnenud ajal, diplomikontserdi „Circle Of ...
 • Peegeldused 

  Kasesalu, Elina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli tutvustada autori muusikaõpinguid ning anda ülevaad diplomikontserdi “Peegeldused” kontekstist ja repertuaarist. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis ...
 • Ingrid Rabi debüütalbum "Olemine". Palade "Vaikus", "Kapriis" ja "See pilk" salvestamine ja masterdamine 

  Kaus, Magnus (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Käesolev töö annab kirjaliku ülevaate loov-praktilise lõputööna valminud projektist: Ingrid Rabi kvinteti lugude “Vaikus”, “Kapriis” ja “See pilk” salvestamine, miksimine ja masterdamine tema ilmuva esikplaadi jaoks. Töö ...
 • Emakeele võlu 

  Turbel, Mariah-Theresa (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade enda muusikahariduse taustast ja videokontserdi protsessist - alustades Muuvi Stuudio lauluringi kirjeldamisest ja repertuaari valimisest, lõpetades kontserdi ...
 • Solfedžo tundide ettevalmistus ja läbiviimine Räpina muusikakooli II klassi õpilastele 

  Järvpõld, Jürgen (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
 • Rõõmsa tujuga kevadesse 

  Mölder, Markus (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2021)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade muusikaring „Tuju“ kevadkontserdi kava kontseptsioonist, repertuaarist ja repertuaari analüüsist.

View more