7.01.1823, Dorpat-5.02.1894, Dorpat. Õigusteadlane, spetsialiteet rooma õigus, saksa õigus ja balti provintsiaalõigus.
Õppinud Tartu Ülikoolis. 1847 mag.iur. 1850 dr.iur.
Töötanud Venemaa justiitsministeeriumis ja Senati sekretärina. 1855 professor Kaasanis, aastast 1857 Tartu ülikoolis. 1876-1881 valiti rektoriks. 1890-1892 oli määratud rektor. Astus tagasi, kui veendus, et ei suuda venestamisest tulenevat ülikooli taseme langust vältida.

Recent Submissions