13.03.1802 Kiiev-9.04.1897 Wiesbaden. Jurist ja ajaloolane.
1815 asus koos perekonnaga Tartusse. 1819 õppis ülikoolis õigusteadust, 1823 eradotsent. 1825 Dr.iur Heidelbergis.
1831-1842 Tartu ülikoolis provintsiaalõiguse professor. Hiljem Tallinna bürgermeister ja raehärra. 1856-64 tegeles Imperaatori Isiklikus Kantseleis seadusloomega. On üks Balti Eraseaduse loojaid. On avaldanud hulgaliselt allikapublikatsioone.
Nägemise kaotanuna lahkus 1865 Saksamaale.
Teoseid Internet Archives

Recent Submissions

View more