10.05.1797 Darmstadt-13.05.1859 Königsberg, teoloog
Õppis Göttingeni ülikoolis. 1824-35 Tartu ülikoolis süstemaatilise usuteaduse professor. Seejärel kindralsuperintendent Königsbergis.
Kritiseeris valgustusaja ratsionalismi, kujundas oluliselt Baltimaade luterlust.
Teoseid. Google Books

Recent Submissions