27.01.1778 Viisu- 29.01.1842 mineraloog
Õppis Saksamaal õigusteadust. Kui Venemaa kodanike välismaal õppimine keelati, asus Eestimaa rüütelkonna teenistusse. Osales ülikooli asutamiskomisjoni töös. 1804-5 õppis Tartu ülikoolis, seejärel Freiburgis mineraloogiat. 1815 Tartu ülikooli audoktor, 1820-41 mineraloogiaprofessor.
Uuris Loode-Venemaa sh Eesti- ja Liivimaa geoloogiat. Korraldas uurimisreise Krimmi, Kaukaasiasse ja Uuralitesse.
Peterburi TA korrespondentliige. Tema auks on nimetatud järv Siberis, Taimõri ps.

Recent Submissions