8.07.1828 Dorpat-5.12.1881 Dorpat, teoloog
Õppis Tartus, Erlangenis, Bonnis ja Berliinis. 1853 Tartu ülik. eradotsent, 1859 kirikuloo professor. Konservatiivse teoloogia esindaja,
Oli Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche asutajaid ja väljaandjaid.

Recent Submissions