Theodosius v. Harnack. Sünd. 03.01.1816 St. Peterburis rätsepmeistri perek., surn 23.09.1889 Tartus.
Õppis Tartu Ülikoolis 1834-37, seejärel toimis Tartu lähistel koduõpetajana.
Jätkas õpinguid Bonni, Berliini ja Erlangeni ülik. 1840-42.
Kirikuloo ja homileetika eradotsent Tartu Ülik. 1843-44 ning dotsent 1844-45
Mag. theol. 1844
Dr. theol. 1847
Praktilise ja süstemaatilise usuteaduse prof.1845-1853.
1853-1866 professor Erlangeni ülik.
1866-1875 Tartu ülik. prof.
1875 läks tervislikel põhjustel erru.
Oli tunnustatud Lutheri-uurija, kes "pietistist kujunes rangeks luterlaseks".
Tema poeg, oma õpinguid Tartus alustanud Adolf Harnack kujunes Saksamaa oma aja silmapaistvamaks luterlikuks teoloogiks ja kirikuloolaseks.
T. Harnacki kohta vt.:
ADB
Vikipedia
Bautz Verlag

Teoseid

T.Harnacki toimetatud väljaanded

Recent Submissions

View more