Kollektsioon sisaldav Loodusuurijate Seltsi aruandeid alates aastast 1854. Köited on ilmunud erinevate pealkirjade all:

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew 1854-1899

Протоколы Общества естествоиспытателей при Императорском Юрьевском университете 1900-1917

Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi aruanded 1920-1943

Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1955-1975

Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1976-

Recent Submissions

View more