Show simple item record

dc.contributor.authorTartu Ülikool
dc.contributor.editorPaas, Tiiu, toimetaja
dc.date.accessioned2013-10-21T14:40:19Z
dc.date.available2013-10-21T14:40:19Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.otherPer.A-1169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/33760
dc.description.tableofcontents• Siimon. Kaubanduse intensiivistamise probleemid majandamise uutes tingimustes • Резюме • J. Reiljan. Kaubandusettevõtte majandustegevuse efektiivsuse kompleksanalüüs • Резюме • J. Sepp. Majandusliku sidusanalüüsi ja efektiivsuse ökonomeetriline maatrikskontseptsioon ning selle rakendamine kaubanduses • Резюме • Т. Paas. Toitlustusettevõtete sotsiaal-majanduslik efektiivsus ja selle modelleerimise võimalusi • Резюме • U. Nõu. Ühiskondliku toitlustamise aktuaalseid probleeme organisatsiooni tasandil • Резюме • А. Kõlu. Käibekulude arvestuse täiustamine sisemisele isemajandamisele üle viidud riiklikes jaekaubandusettevõtetes • Резюме • Е. Siigur. Kaubandustöötajate töövälise aja kasutamise sotsiaal-majanduslikke probleeme • Резюме • J. Anderson. Kaubavarude kujundamisest ETKVL-i süsteemis • Резюме • К. Türk. Kaubanduskaadri ettevalmistamise ja rakendamise efektiivsus ETKVL-i süsteemis • Резюме • Н. Lindre. Т. Mauring. M. Mlljan. Tartu linna jaekaubandusvõrk elanikkonna teenindamise efektiivsuse tõstmisel • Резюме • М. Järveots. Katmikköögivilja tootmise ja realiseerimise intensiivsuse suurendamine Eesti NSV-s • Резюме • В. Kolk, V. Тамм. Teenuste realisatsiooni ratsionaalne struktuur teeninduse efektiivsuse tõstmisel • Резюме • Н.М. Витренко. Розничная торговля как составная часть социальной инфраструктуры региона • Л.И. Кравченко, С.Л. Кравченко, Т.Д. Кравченко. Пути и резервы повышения интенсификации государственной торговли • А. Аамер. Некоторые аспекты совершенствования оргструктуры управления общественным питанием в регионе • Sisukord. Содержание
dc.description.urihttp://tartu.ester.ee/record=b1175737~S1*estet
dc.languageEstonian
dc.language.isoruet
dc.publisherTartu Riiklik Ülikoolet
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised;vihik 834
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised. Majandusteaduslikke töid.;
dc.subjectTartu Ülikoolet
dc.subjectjätkväljaandedet
dc.subjectartiklikogumikudet
dc.subjectkaubanduset
dc.subjectkaubandusökonoomikaet
dc.titleMajandusteaduslikke töid. Kaubanduse intensiivistamise sotsiaal-majanduslikud probleemid = Труды по экономическим наукам. Социально-экономические проблемы интенсификации в торговлеet
dc.typeBooket


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record