Show simple item record

dc.contributor.authorTartu Ülikool
dc.contributor.editorSiimann, Uno, toimetaja
dc.date.accessioned2015-04-24T09:33:56Z
dc.date.available2015-04-24T09:33:56Z
dc.date.issued1967
dc.identifier.otherPer.A-1169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/46118
dc.description.tableofcontents• Об экспериментальных методах психологии мышления, К. Рамуль • Mõtlemispsühholoogia eksperimentaalseist meetodeist, K. Ramul. Resümee • On the Experimental Methods of Thought Psychology, K. Ramul. • Summary • О совместном действии информационных компонентов в процессе образования навыков, У. Сийман • Informatsiooniliste komponentide koosmõjust vilumuse kujunemise protsessis, U. Siimann. Resümee • The Effect of Information Components in the Process of Skill Development, U. Siimann. Summary • Некоторые опыты для исследования психических факторов, необходимых для технической деятельности, А. Кыверъялг • Mõned katsed tehniliseks tegevuseks vajalike psüühiliste faktorite uurimiseks, A. Kõverjalg. Resümee • The Research Methods of the Development of Mental Factors which are Necessary for Technical Activities, A. Kõverjalg. Summary • О роли физического воспитания в развитии умственной работоспособности, Р. Силла • Kehalise kasvatuse tähtsus vaimse töövõime arengus, R. Silla. Resümee • On the Role of Physical Education in the Development of Mental Capacity, R. Silla. Summary • Степень трудности решения силлогистических задач в зависимости от их типов, К. Тойм • Süllogistlike ülesannete lahendamise edukuse sõltuvus ülesande tüübist, K. Toim. Resümee • The Successfulness of Solving Different Types of Syllogistic Problems, K. Toim. Summary • О зависимости орфографических умений от знания соответственных орфографических правил, Э. Коэметс • Ortograafiaoskuse sõltuvus vastavate reeglite tundmisest .E. Koemets. Resümee • Dependence of Spelling Ability on the Rules of Orthography, E. Koemets. Summary • Вегетативный компонент ориентировочной реакции и действие на него некоторых веществ, Ю. Саарма • Orienteerumisrefleksi vegetatiivne komponent ja mõnede ainete toime sellesse, J. Saarma. Resümee • Vegetative Component of the Orienting Reflex and the Effect of Some Drugs upon It, J. Saarma. Summary • О механизмах возникновения реактивной депрессии, М. Вярк • Reaktiivse depressiooni kujunemise mehhanismidest, M. Värk. Resümee • Mechanism of Development of Reactive Depression, M. Värk. Summary • О некоторых причинах психических расстройств у учащихся, В. Кангур • Õpilaste psüühiliste häirete mõnedest põhjustest, V. Kangur. Resümee • Some Causes of Psychic Disorders in Schoolchildren, V. Kangur. Summary • Психогигиена и коммунистическое воспитание, Ю. Саарма и X. Кадастик • Psühhohügieen ja kommunistlik kasvatus, J. Saarma ja H. Kadastik. Resümee • Mental Hygiene and Communist Upbringing, J. Saarma and H. Kadastik. Summary • Оглавление
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4098544*estet
dc.language.isoruet
dc.publisherTartu Riiklik Ülikoolet
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised. Töid psühholoogia alalt;2
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised;vihik 190
dc.relation.ispartofseriesTartu Riikliku Ülikooli toimetised;vihik 190. Töid psühholoogia alalt ; II = Ученые записки Тартуского государственного университета ; вып. 190. Труды по психологии ; II;
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTartu Ülikoolet
dc.subjectjätkväljaandedet
dc.subjectpsühholoogiaet
dc.titleTöid psühholoogia alalt. II = Труды по психологииet
dc.typeBooket


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal