Show simple item record

dc.contributor.advisorSelg, Marju, juhendaja
dc.contributor.authorÕunap, Kristi
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2015-08-26T11:34:48Z
dc.date.available2015-08-26T11:34:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/48030
dc.description.abstractMinu magistritöö eesmärgiks oli uurida õpilaste kogemusi ja arvamusi seoses tunnivälise ajaga, nii nagu see praegu ühes koolis on. Täpsemalt uurisin, mis toimub koolis tunnivälisel ajal, mida tähendab õpilaste jaoks tunniväline aeg koolis ning millised on õpilaste soovid seoses tunnivälise ajaga koolis. Minu töö aluseks oli eluilmakeskne lähenemine sotsiaaltöös. Uurimuse käigus viisin läbi fookusgrupi intervjuud ja tunnivälise aja vaatlused koolis. Intervjuudes osales 34 õpilast II, III, V, VI, VII ja IX klassidest. Intervjuude ja vaatluste käigus kogutud andmete analüüsimiseks kasutasin temaatilist analüüsi. Analüüsi käigus selgus, et õpilased peavad tunniväliseks ajaks aega enne tunde, vahetundide ajal ja pärast tunde. Intervjuudest ilmnes, et laste arvates on vahetunnid liiga lühikesed ning meelepärasteks tegevusteks ja suhtlemiseks nii kaaslaste kui õpetajatega on see liialt piiratud. Lapsed peavad paljusid koolielu reguleerivaid keeldusid enesestmõistetavateks, kuid on ka selliseid reegleid, millest alati ühtmoodi kinni ei peeta. Ilmnes, et koolis lastele kehtestatud reeglid võivad erineda nii vanuseastmeti kui paralleelklassiti ning kooli töötajad ei ole nõudmistes ühtsed ja järjepidevad. Eri vanuses õpilased tahavad koolis suhelda täiskasvanutega, kelleks ei pea tingimata olema õpetaja ning suhtlemine peaks olema laiem kui ainult kooliga seotud teemad. Algklasside lastel on oma õpetajaga tihedam kontakt ja lähedasem suhe, aga vanemad õpilased tunnevad sellest puudust. Lisaks õpetajatega suhtlemisele soovivad lapsed nendega koos ka tegutseda. Uurimusest ilmnes, et õpilased soovivad midagi koos teha ka eri eas koolikaaslastega. Lapsed olid üksmeelel selles osas, et vanemad õpilased võiksid noorematele mitmesuguseid üritusi korraldada ja neid juhendada. Õpilased pooldasid ka erinevas eas koolikaaslaste osalemist samades huvialaringides. Õpilaste tunnivälise aja veetmise eelistused on erinevad. Vanemad õpilased tahavad olla pigem rahulikumalt ja vaiksemas keskkonnas, noorematele meeldib rohkem joosta, jooksumänge mängida ning oma tegevusi valju häälega saata. Vajalik on, et koolis oleksid erinevad võimalused tunnivälise aja veetmiseks – erinevaid kohti jooksmiseks ja mängimiseks ning erinevaid kohti vaikselt ja rahulikult olemiseks.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4498748*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherTartu Karlova Koolet
dc.subject.otherkoolisotsiaaltööet
dc.subject.othersotsiaalpedagoogikaet
dc.subject.otherõpilasedet
dc.subject.otherhuvitegevuset
dc.subject.otherkvalitatiivsed uurimismeetodidet
dc.subject.otherTartuet
dc.subject.otherEestiet
dc.titleÕpilased tunnivälisest ajast Tartu Karlova Kooli näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record