Show simple item record

dc.contributor.advisorMurakas, Rein, juhendaja
dc.contributor.authorKukk, Andres
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2017-01-11T07:37:22Z
dc.date.available2017-01-11T07:37:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55226
dc.description.abstractKäesolevas magistritöös uuriti traumaatilise seljaajukahjustusega (TSAK) inimeste sotsiaalse toetuse ning heaolu vahelisi seoseid eesmärgiga leida sotsiaalsest võrgustikust tulenevaid faktoreid, mis võiksid mõjutada indiviidi heaolu. Töö loodetavaks tulemiks on anda sisend TSAK rehabilitatsiooniprotsessi korralduse parendamiseks läbi patsiendi tugivõrgustiku selle senisest teadlikuma ning tõenduspõhisema kaasamise teel. Eesmärgi täitmiseks intervjeeriti 25 TSAK inimest nende viibimisel ravil Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuses. Uurimus keskendus kolmele peamisele valdkonnale: heaolu, sotsiaalne toetus ning vastaja funktsionaalne suutlikkus. Funktsionaalse suutlikkuse hindamiseks kasutati FIM instrumenti (Rehab measures: FIM instrument, 2016), heaolu tarbeks Euroopa Sotsiaaluuringu kuuendas ringis kasutatud personaalse ja sotsiaalse heaolu instrumenti (European Social Survey, 2013) ning sotsiaalse toetuse jaoks SSNQ sotsiaalse tugivõrgustiku küsimustikku (Gee & Rhodes, 2008). Töö tulemusena võib välja tuua, et võrgustiku toetusega rahulolu on positiivselt ning võrgustikust tulenev sotsiaalne pinge negatiivselt seotud TSAK inimeste heaoluga. Sellest tulenevalt võib öelda, et töö sotsiaalse võrgustikuga moodustab patsiendi heaolu parandamisel suure osa TSAK rehabilitatsiooni sisust. Uurimistööst tuleneva olulise soovitusena vajab rõhutamist võrgustikust saadava ressursi piiratuse tajumise ning selle lõppemisest tulenevate potentsiaalsete probleemide teadvustamise tähtsust. Rehabilitatsiooni ning sotsiaalteenuste tulemuslikkuse tagamiseks on oluline võrgustiku läbi-mõeldud ja optimaalne kaasamine.et
dc.description.urisotsiaalne toetuset
dc.description.uritugiteenusedet
dc.description.uritraumadet
dc.description.uriseljaajutraumadet
dc.description.uritaastusraviet
dc.description.uriheaoluet
dc.description.uritoetusedet
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleTraumaatilise seljaajukahjustusega inimeste sotsiaalse toetuse ning heaolu vahelised seosedet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record