Carl Christoph Friedemann Traugott Goebel (1794–1851), keemik-farmatseut, TÜ keemia ja farmaatsia professor.

Fond 24

1813–1901

118 säilikut

F. Goebeli atestaatid ja diplomid, tema teenistuskäiku kajastavad ning isiklikud dokumendid. F. Goebeli raamatukogu nimestik. F. Goebeli muusikaharrastusega seotud käsikirjalised noodid. Materjalid F. Goebeli tervisliku seisundi kohta. Sõnavõtud F. Goebeli matustel, nekroloogid. Kirjavahetus teadlastega jt. Uurimused tehnilise keemia valdkonnast. Loengud keemiast Tartu ülikoolis. Populaarteaduslikud ettekanded keemia ja keemilise tehnoloogia alalt. Raamatu "Reise in die Steppen des südlichen Russlands" käsikiri, orig. illustratsioonid, märkmed jm. Päevik teadusreisilt Saksamaale (1843). Aruanne TÜ keemiakabineti tööst 1830.–1840. aa. Dissertatsioonide kaitsmistel peetud kõned. Kõne K.Morgensterni doktorijuubeli puhul. Materjalid ülikooli professorite kohta. Poja Adolph Goebeli atestaadid ja diplomid, teaduslikud märkmed, kirjavahetus, A. Goebeli laevareisiga Valgele merele seotud fotod. Hippiuse joonistused

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions