Edgar Oissar (1899–1977), pedagoog, raamatuteadlane, Tartu ülikooli kasvandik.

Fond 76

1704–1977

197 säilikut

Elulookirjeldused, iseloomustused, teadustööde nimestikud seoses magistrikraadi ümberatesteerimise ja kohataotlusega Tartu Ülikoolis. Haridusdokumendid ja kutsetunnistused, elukondlikud ja teenistuslikud paberid ning kirjad. E. Oissaarele saadetud kutsed ja nimekaardid; laululehed. E. Oissaare doktoritöö "Die politische Erziehung" (1935). Artiklid ja uurimused raamatukogunduse alalt. Lisandusi Tartu Jesuiitide kolleegiumi raamatukogu ajaloo kohta, ülevaade Tallinna avalikust raamatukogust. Ärakirjad Tallinna Oleviste kiriku 17. saj raamatukogu raamatute nimestikest (1658; 1668) ja rahaliste annetuste raamatust (alust. 1659). E. Oissare uurimismaterjal TÜ Raamatukogus asuva Fr. M. Klingeri eraraamatukogu kohta, koostatud ülevaated ja süstemaatiline ning topograafiline sedelkataloog. Kogutud materjalid ja avaldamata käsitlus U. Ivaski kohta. Ülevaade Peeter I aegsetest Tallinna ja Riia trükistest ja bibl. nimestik "Eesti kirjandus NSV Liidus 1918-1940". Kogutud materjalid eesti aabitsate kohta, käsikiri "Eesti aabitsa arengulugu". Pedagoogikaalased artiklid ja uurimused, sh avaldamata käsikirjad W. Dilthey ja J. F. Herbarti pedagoogika kohta (eesti ja sks. k.) ning "Eesti kooli arengulugu 1917-37" mustandkäsikiri (u. 1943). W. Schrieveri doktoritöö "Die pädagogische Menschenkunde Herbarts" (Göttingen, 1950). Artiklid, uurimused ja kogutud materjalid kirjandusteaduse, filosoofia, psühholoogia ja loogika alalt. E. Oissare avaldamata käsikirjad loogika õpetamise kohta keskkoolis (vene k.). Göttingeni ülikooli prof. G. Mischi filosoofiaajaloo- ja loogikaloengute alused. Käsitlusi Tartu Ülikooli ajaloost (G.F. Parrot, K. Morgenstern, L. Strümpell, M.J. Schleiden, teatriolud jm). E. Oissaare koostatud bibliograafilised nimestikud TÜ-s kaitstud väitekirjadest 1802-1940 ja materjali kogumiseks peetud kirjavahetus. E. Oissaare retsensioonid ja arvamused, sh H. Masingu, H. Johani "Süstemaatiline kataloog ja raamatute kümnendliigitus" (Tln., 1948-1950) ja G. Naani kirjutiste kohta. Arvamused E. Oissaare töödele. E. Oissaare kirjavahetus asutuste ja eraisikutega teadustöö teemadel (E. Bakis, Fr. W. Foerster, A. Koort, H. Nohl, A. Oras, O.A. Webermann, H. Weiss, A. v. Humboldt Stiftung jt). Liivimaa kindralkuberneri 19 patenti (1704-25). Pühendusega separaadid.

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions