Ernst Raudam (1915–1992), eesti neuroloog ja neurokirurg, Tartu ülikooli professor.

Fond 109

1934–1984

330 säilikut

Elulookirjeldused, õpinguid ja teenistuskäiku kajastavad dokumendid. E. Raudami auhinnatööd TÜ-s 1938-39. E. Raudami kandidaadi- ja doktoriväitekirja kaitsmisega seotud materjalid. Materjalid tööst tervishoiuorganiseerimisalal Eestis s. h. andmestikud neuroloogilise abi korraldamisest raviasutustes, võitlusest poliomüeliidi ning puukentsefaliidiga, aruanded, kõned. Üleskirjutused ja märkmed loenguteks TÜ-s. Teadustööde käsikirjad ja separaadid. E. Raudami juhendatud teadustööde käsikirjad. Eestis ja väljaspool toimunud rahvusvaheliste neuroloogia- ja neurokirurgiaalaste kongresside ja konverentside kutsed, programmid jm materjalid, s.h. E. Raudami rinnasildid ja konverentside märgid. TÜ neurokirurgide ja soome kolleegide vahelise koostöö plaanid, aruanded, kirjavahetus jm materjalid. Kirjavahetus eraisikute ja asutustega. Haigete kirjad E. Raudamile. E. Raudami tegevust õppejõu-, teadlase ja kirurgina kajastavad fotod: E. Raudami portreefotod, E. Raudam operatsioonidel, praktikumide ja õppuste läbiviimisel; Tartu Närvikliiniku hoone, personaal, juubelite fotod jm.; E. Raudami kollegide kandidaadi- ja doktoridissertatsioonide kaitsmise fotod, TÜ õppejõudude grupifotod jm. ülikooli elu ja tegevust kajastavad fotod; fotod kongressidelt ja konverentsidelt. L. Puusepa fotod

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions