Veebilehe koostamine WordPressis Tähtvere Tantsukeskuse näitel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua koostöös Tähtvere Tantsukeskusega mugavalt ning käepäraselt kasutatav veebileht, mis põhineb vananenud veebisaidil.\n\r\n\rVeebileht annab võimaluse:\n\r\n\r● saada ülevaadet erinevatest treeningutest, tantsukooli gruppidest ning muudest olulistest tantsusündmustest ja uudistest,\n\r\n\r● näha galeriid võistlustest ja teistest tantsuüritustest, \n\r\n\r● näha treeningute tunniplaani, \n\r\n\r● näha sündmuste kalendrit,\n\r\n\r● näha esinemisprogramme, \n\r\n\r● anda tagasisidet või teha infopäring,\n\r\n\r● kasutada veebilehe administreerimiseks mõeldud osa.
The purpose of this Bachelor Thesis is to create a website in collaboration with Tähtvere Tantsukeskus.\n\rThe website provides the possibility to: \n\r●\tget an overview of different training lessons, dance school groups and other important dance events and news,\n\r●\tsee the gallery of competitions and other dance events, \n\r●\tsee the training timetable, \n\r●\tsee the events calendar,\n\r●\task a question or give feedback,\n\r●\tadminister the webpage.

Description

Keywords

Citation