Sõja edu pea-tinged : 19 ja 20 aastasaja sõdade psüholoogiline (hingeteadusline) wisend : Kindralstaabi polkownik Reek` i loengud Pärnu garnisoni ohwitseride koosolekutel. 1, Wenelased / Nikolai Reek ; Kindralstaap

Date

1920

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher