Jõgeva linna terviseprofiil

Abstract

Description

Keywords

sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, koolid, spordirajatised, kuritegevus, traumad, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, nõustamine

Citation