HER2-positiivsete rinnakasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH21

Abstract

Description

Keywords

rinnanäärmevähk, keemiaravi, kulutõhusus, tervisetehnoloogiate hindamine

Citation

Adamson A, Jaal J, Jõgi K, et al. HER2-positiivsete rinnakasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2016.