Naiskodukaitse esmaabikursus Eesti Tervishoiu Muuseumis 1939. a. kevadsemestril. Grupipilt