Supervisor's and Supervisee's Roles in the Process of Research Writing: The Case of National English Language Competition 2013/2014

Date

2015-06-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida, kuidas gümnaasiumiõpilased ja -õpetajad näevad enda rolle juhendatavate ja juhendajatena uurimistöö kirjutamise protsessis ning millised juhendamismudelid kehtivad antud uurimistöö kirjutamise protsessis.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, juhendamine, juhendaja, juhendatav, uurimistöö

Citation