Tartu ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi ruum vanas anatoomikumis u. 1925. a.