Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna üliõpilased praktikal Raadil prof. Leo Rinne juhendamisel 27. mail 1929. a. Grupipilt