Mikroobide andmebaas

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua kliendile veebipõhine mikroobide andmebaas, mille abil oleks võimalik mugav andmehaldus ning valikuline informatsiooni jagamine kasutajatele. Rakendus on loodud Spring MVC (model-view-controller) veebiraamistikku kasutades. Lisaks on kasutatud järgnevaid tehnoloogiaid: JSP, Bootstrap raamistik, JavaScript ja HSQLdb. Rakenduses on tavakasutajal võimalik vaadata detailset informat-siooni talle jagatud mikroobide kohta. Andmebaasi administreerival kasutajal on võimalik lisada ja kustutada kasutajaid, muuta kasutajate õigusi ning lisada ja muuta mikroobide andmeid.
The purpose of this Bachelor's Thesis is to create a web-based microbe database for a client, which would provide convenient data management and selective sharing of information to users. The web application is created using Spring MVC (model-view-controller) framework. In addition, the following technologies were used: JSP, Bootstrap framework, JavaScript and HSQLdb. The application provides regular users with detailed information for microbe strains that they have been given access to. Administrator users can add and delete users, change user permissions, as well as add or edit microbe strain information.

Description

Keywords

Citation