Oktanool-vesi jaotustegur raviainetel: eksperimentaalne määramine ja arvutustarkvarade võrdlus

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Oktanool-vesi jaotustegur (log D) on oluline parameeter, mis näiteks raviainete korral aitab kirjeldada nende käitumist organismis. Jaotusteguri eksperimentaalne määramine on aeganõudev ja kulukas, mistõttu otsitakse sellele alternatiive arvutuseeskirjade näol, mis võimaldaksid molekuli struktuuri põhjal hinnata usaldusväärselt log D väärtust eri pH-del. Käesolevas töös mõõdeti eksperimentaalselt 122 raviaine jaotusteguri väärtused nelja erineva pH juures (pH 3, 5, 7.4 ja 9). Uuritud ühendid kuulusid nelja aineklassi: happed, alused, amfolüüdid ja neutraalid ning eksperimendi põhjal joonistusid välja aineklassidele omased pH-hüdrofiilsuse/lipofiilsuse profiilid. Saadud tulemusi võrreldi nelja erineva tarkvara 19 ennustusmeetodiga ennustatud jaotusteguri väärtustega. Võrdluses selgus, et ükski ennustusmeetod ei suuda veel pakkuda eksperimentaalsete andmetega võrdväärseid tulemusi. Hälbivate punktide analüüs näitas, et tarkvarade lõikes oli enim raskusi aluste ja amfolüütidega. Kõige paremini korreleerus eksperimentaalsete andmetega SimulationsPlusi tarkvara ADMET Predictor®.

Description

Keywords

oktanool-vesi jaotustegur (log D), raviained, pH, aineklassid

Citation