Dopeeritud tsirkooniumoksiidil põhineva tahkeoksiidelemendi vesinikelektroodi elektrolüütmaatriksi poorsuse optimeerimine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kasutades elektrolüüdipulbri eelpaagutamist ja varieerides 3 erineva poorimoodustaja lisamist, optimeeriti (Sc2O3)0.10(CeO2)0.01(ZrO2)0.89 poorse elektrolüütmaatriksi vesinikelektroodi poorsust ja uuriti poorsuse mõju tahkeoksiidelemendi elektrokeemilisele käitumisele erinevate maatriksisse infiltreeritud Sr2Fe1,5Mo0,5O6- koguste korral. Elektrolüütmaatriksi poorusust uuriti kasutades elavhõbeporosimeetriat ja skaneerivat elektronmikroskoopi. Valmistatud ühikrakud karakteriseeriti elektrokeemiliselt kütuseelemendi ja elektrolüüsielemendi režiimis mõõtes tsüklilised voltamperogrammid ning impedantsspektrid. Leiti, et madalamatel temperatuuridel ja voolutihedustel on kõrgem aktiivsus väiksema keskmise poori raadiusega elektroodidel, kõrgematel voolutihedustel ja temperatuuridel ilmnes suurema keskmise poori raadiusega süsteemide suurem aktiivsus.

Description

Keywords

Tahkeoksiidelement, poorsus

Citation