[Piduliku koosoleku presiidium Tartu ülikooli aulas]