Lillenäitus Tartu ülikooli raamatukogu fuajees 1983. a.