Tartu. Tartu ülikooli ühiselamu Leningradi (Narva) mnt. [1970-ndad või 1980-ndad]