Kehaline aktiivsus tütarlastel ning selle suurendamise võimalused kehalise aktiivsuse sekkumisprogrammide kaudu eri riikide näitel = Physical activity in girls and intervention programs to promote physical activity level on the example of various countries

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool