Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus toitlustusteenuste näitel - kehtiva regulatsiooni kitsaskohad, selle mõju õigusselgusele ning kaasnevad probleemid praktikas

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool