Development and performance analysis of the Network Time Protocol Server

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

This Master thesis describes the process of building a simple network time protocol (NTP) server on a single-board computer for the Atomic clock at Tartu Observatory. It explains the terminology of NTP protocol and set up for the NTP server. It also describes how to build a NTP client which generates pulse per second by its own script for the measurement purposes. This new pulse is synchronized with the NTP timestamp. Results of its use are compared against the test results from NTP plotter. The experimental configuration of the NTP server is then evaluated which is followed by a discussion regarding possible improvements and future projects.

Description

Käesolev magistritöö kirjeldab lihtsa võrguaja protokolli (NTP) serveri ehitamist monoplaatarvutisse Tartu Observatooriumi aatomikella tarbeks. See selgitab NTP-protokolli terminoloogiat ja on loodud NTP-serveri ja kliendi jaoks. Mõõtmise eesmärgil kirjeldatakse ka seda, kuidas ehitatatakse NTP-klienti, mis genereerib impulssi sekundis, mis põhineb NTP-kellaajale. Selle kasutamise tulemusi võrreldakse NTP plotteri testitulemustega. Seejärel hinnatakse NTP-serveri eksperimentaalset konfiguratsiooni, millele järgneb arutelu võimalike paranduste ja tulevaste projektide üle.

Keywords

mikrokontroller, aatomkell, monoplaatarvuti, aeg, protokoll, tarkvara, satelliit, pulss, microcontroller, atomic clock, single-board computer, time, protocol, software, satellite, pulse

Citation