Vabavaralised noodigraafikaprogrammid

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada ja võrrelda vabavaralisi noodigraafikaprogramme. Tööd saab kasutada endale meelepärase noodigraafikaprogrammi leidmiseks. See annab ülevaate vabavaralistest noodigraafikaprogrammides, kuigi see ei kirjelda kõiki saadaolevaid programme. Töös ei ei uurita programme, mis ei ole saadaval Microsoft Windows operatsioonisüsteemidele. Noodigraafikaprogramme võiks nende võimaluste järgi jagada algelisemateks ja professionaalsemateks. Kuigi ka paremal tasemel programmidel võib olla, puudusi oli siiski töös näha, et kõik noodigraafikaprogrammid ei ole omaduste poolest võrdsed ning mitmed neist ei sobi (või on raske kasutada) keerulisemate muusikateoste loomiseks. Noodigraafikaprogramme peaks olema lihtne kasutada ka inimestel, kellel ei ole noodigraafikaga kauaaegseid kogemusi. Neid peaks saama kasutada ka nootide õppimiseks. Selleks tuleb kasuks kui programmis nähaolev noodikiri on võimalikult sarnane välja prinditavale lõpptulemusele. Ka peaks nootide sisestamine olema lihtne ja loogiline ning leiduma võimalus noodikirja loomise ajal ette mängida. Noodigraafikaprogramme kasutavad ka oma ala professionaalid, kelle nõudmised on suuremad. Nii neile kui amatööridele peaks programm MuseScore olema meelepärane või vähemalt hea tasuta alternatiiv võimsamatele programmidele. Tekstipõhised noodigraafikaprogrammid on võimalustelt võrreldavad graafiliste programmidega. Nende kasutajatel peaksid olema mingid eelteadmised muusika notatsioonist, mis hõlbustavad programmide kasutatavate koodide omandamist.
Notation software is used for creating sheet music. The most common elements and possibilities of any notation software is the ability to enter notes, to edit these notes, to listen to the notation and print it out. This thesis describes how to create music with a notation software by using the example of MuseScore, currently the most popular free notation program. Following that are descriptions of fifteen different notation programs, divided into two groups – graphic and text-based. The software was described using the following: the different possibilities the programs had when it came to creating music notation (eg. the available clefs and time signatures, accidentals and dynamic markings; adding lyrics to the score), the possibilities for editing the notation (time signature changes, key changes, transposing the score, part extraction), the file formats the programs could import and export, and system requirements.

Description

Keywords

Citation