Kort och Sann Berättelse, Om Den Tappre och lycklige Träffningen som Herr Baron och Öfwerst-Lieutnanten Jochim Fredrich von Liven, haft den 28 Junii 1705 med ett starkt partie Ryssar af 1000 Hästar uti Estland, hwilken är begynter en Fierdings Mijhl ifrån Noistfer men ändader på andre sidan om Ubbakall, som är fulla Fyra och en half Mijhl.

Date

1705

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Kongl. tryckeriet