Sweriges Rijkes Ständers Besluth, aff them enhälleligen giort på then almänne Rijkzdagh som hölts i Stockholm den VII. Decemb. åhr M.DC.XLIV

Date

1644

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Heinrich Keyser