Sweriges Rijkes Ständers Besluth, som aff them enhelleligen giordes på then Rijkzdagh som höltz uthi Stockholm then 12. Novemb. åhr M.DC.XXXV

Date

1635

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Heinrich Keyser