Noored eestlased välismaal: lahkumise põhjused, suhted Eestiga ja tagasipöördumine. Uuringutulemuste analüüs

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut

Abstract

Välisministeeriumile koostatud analüüs välismaal elavate noorte eestlaste suhtest kodumaaga ning nende tagasipöördumist ja Eestiga koostööd mõjutavate tegurite kohta. Analüüsis on põhiliselt kasutatud uurimisprojekti „Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas“ (POST23) (lühidalt „Noored eestlased välismaal”) andmeid, lisaks ka Eesti väliskogukondade uuringu (Kaldur jt 2022) ja Statistikaameti andmestikke.

Description

Keywords

elektroonilised teavikud, noored, välisränne, rändekäitumine, identiteet, väärtused, Eesti, väliskogukonnad, poliitika, kultuur, riik, töötamine välismaal, üliõpilasmobiilsus, tagasiränne

Citation