Lihavõtete ehk ülestõusmispühade lõiming 1. klassi muusikatunnis: loov-praktiline lõputöö

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Minu loov-praktilise lõputöö teema valiku tingis õpilaste huvi lihavõtete ehk ülestõusmispühade vastu ning minu osalemine erinevatel Carl Orffi muusikapedagoogika koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Lähtuvalt koolitustel õpitust ja kogetust, koostasin ka avatud muusikatunni tegevused osaliselt sellest lähtudes. Teiseks uurisin ma varasemalt oma magistritöös (Jalajas, 2011) eesti keele ja muusikaliste osaoskuste lõimingut. Loovpraktilises lõputöös lõimisin lihavõtete ehk ülestõusmispühade kombestiku muusikaliste osaoskustega 1.klassi muusikatunnis.

Description

Keywords

üliõpilastööd, integreeritud õpe, muusikaõpetus, ülestõusmispühad

Citation