Otto Štein Tartu ülikooli aspirantidele filosoofia loengut pidamas