Tartu ülikooli raamatukogu töötajad oktoobrirevolutsiooni aastapäeva demonstratsioonil 1952. a.