Health in the Baltic Countries 2005

Date

2006

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Keywords

surmapõhjused, haigestumus, tervishoid, tervishoiustatistika, kulud, Läti, Leedu, arstid, haiglad, kasvajad, tuberkuloos, nakkushaigused, haiglaravi, traumad, reproduktiivtervis, demograafilised näitajad, statistika

Citation