Booriga dopeerimise mõju NaxNiyMnzO2 elektroodimaterjali struktuurilistele ja elektrokeemilistele karakteristikutele naatriumioonakudes

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös sünteesiti kihilisi oksiide struktuurivalemiga NaxNiyMnzO2 ning uuriti nende sobivust naatriumioonakude elektroodimaterjalidena. Sünteesiti varieeruvate Na-, Ni- ja Mn-sisaldusega oksiide, mille elementkoostis määrati XRF-i abil. Suurimat mahutavust näidanud materjali dopeeriti booriga, et uurida boori mõju elektroodimaterjali stabiilsusele. Elektroodimaterjali täis- ja tühjakslaadimisel (naatriumioonaku poolelemendis) toimuvate struktuuriliste muudatuste uurimiseks viidi läbi operando ja ex situ XRD mõõtmised. Potentsiaalivahemikus ΔE = 1,5...4,2 V (vs Na/Na+) saadi dopeerimata materjali mahutavuseks 125 mAh g−1, booriga dopeeritud materjali vastavaks väärtuseks saadi 132 mAh g−1.

Description

Keywords

aku, naatriumioon, kihilised oksiidid, positiivne elektrood

Citation