Asa-arginiini sisaldavate asa-peptiidide süntees

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Peptidomimeetikud, sh asa-peptiidid on peptiidi analoogid, millel on vastava peptiidi omadused, kuid on pikema elueaga elusorganismis. Asa-peptiidide bioloogiliste omaduste laiemaks uurimiseks puuduvad aga efektiivsed sünteesimeetodid. Töö eesmärgiks oli sünteesida PKA „miinimumsubstraadi“ RRASVA asaArg analoogid. Asa-aminohapped ei ole püsivad ning nende lisamiseks peptiidijärjestusse kasutatakse prekursoritena hüdrasiini derivaate. Töö tulemusena täiendati meie töögrupis välja töötatud ja arendati ka alternatiivset asaArg prekursori sünteesimeetodit, mida kasutati asaRASVA sünteesimiseks tahke faasi sünteesi meetodil. AsaArg sisaldava mudel asa-peptiidiga viidi läbi ka kineetiline uurimus asa-peptiidsideme moodustumise efektiivsuse iseloomustamiseks kasutades selleks meie töögrupis välja töötatud meetodit. Selgus, et vastavate uuringute läbiviimiseks on meetodit vaja kohandada N-terminaalset asaArg sisaldavate asa-peptiidide jaoks, kuid saadud informatsiooni põhjal järeldati, et asaArg-le järgmise aminohappe sidumise sünteesimeetod vajab veel edasi arendamist, et sünteesida asa-analoogi RasaRASVA mõistliku saagisega.

Description

Keywords

Asa-arginiin, Asa-peptiidid, Hüdrasiini derivaadid, Kineetika, RRASVA, SPPS

Citation