Vene Üliõpilaste Seltsi koosviibimine David Grimmi ja I. D. Grimmi ärasaatmise puhul 25. aprillil 1937. a. Grupipilt