Programmeerimisalased koolikülastused

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö on mõeldud eelkõige materjalina järgmiste programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele. Töös tuuakse välja, miks tuleks üldse programmeerimisalaseid koolikülastusi teha ning kuidas võiks nendeks ette valmistuda. Lisaks räägitakse ka programmeerimiskeeltest ning lauamängust, mida kasutasid 2013/2014. õppeaastal koolikülastuste tegijad. Samuti on antud töös välja toodud külastatud koolide õpilaste ning õpetajate tagasiside ja koolikülastajate endi muljed ning soovitused järgmistele programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele.
The current bachelor’s thesis is meant as a guide for people who are going to visit schools in order to introduce programming to students. The thesis contains information about why one should visit schools to introduce programming and how to prepare for the lessons. In addition programming languages and the board game used in 2013/2014 school visits are discussed. The thesis also contains feedback and recommendations from the students, teachers and people doing the visits.

Description

Keywords

Citation