Pärnu Eesti Arstide Seltsi juhatus 1937. a. Grupipilt