Omständelig Relation, Om det Som med det, under Öfwerstens och Commendantens Wällborne Herr Carl Gustaf Skyttes Commando den 10 Julii Anno 1703. Utur Dorpt till Ryska Gräntzen utgångne Partie föreluppit. Stockholm, Tryckt uti Kongl. Boktr. hoos Sal. Wankijs [!] Enckia

Date

1703

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Wankijf's Witwe