Valikuuringutes vastanute hulga kvaliteeti mõõtvad indikaatorid

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Valikuuringutes on sageliesinev probleem mittevastamine ja sellest tingitud mõju. Seni on mittevastamisest tingitud nihke hindamiseks kõige sagedamini kasutatud vastamismäära, kuid tänapäeval otsitakse alternatiivseid mooduseid. Käesolevas bakalaureusetöös tutvustatakse kahte indikaatorit, mis on abiks, kui uuringus esineb mittevastamine: (i) R-indikaator, mis põhineb esinduslikkuse mõistel, hindab abiinformatsioonist hinnatud vastamistõenäosuste abil sarnasust vastanute hulga ja valimi vahel; (ii) BI-indikaator põhineb tasakaalu mõistel ehk vastanute hulk ja valim on tasakaalus, kui abitunnuste aritmeetiliste keskmiste erinevus on 0 või väga väike.

Description

Keywords

valikuuringud, juhuvalik, R (programmeerimiskeel)

Citation