Sõja edu pea-tinged : 19 ja 20 aastasaja sõdade psüholoogiline (hingeteadusline) wisend : Kindralstaabi polkownik Reek` i loengud Pärnu garnisoni ohwitseride koosolekul. 2, Sakslased / Nikolai Reek ; Kindralstaap